Q 391. kuch log bolte hai ki North(uttar) ki taraf pair karna galat hai aur isse gunah milta hai. Aur ye bhi bataye ki Kabah ki taraf pair karna kaisa hai?

Quest code (391)

Mera ye sawal tha ki kuch log bolte hai ki North(uttar) ki taraf pair karna galat hai aur isse gunah milta hai. Aur ye bhi bataye ki Kabah ki taraf pair karna kaisa hai?

Posted in Ask ARC Mufti.