Q 396. Shadiyo mein video banana aur photo nikaalna kaisa aur T shirt pehenkar Namaz padhna kaisa jis par kuch likha ho ya naqsh laga ho aur Mobile meon Quran application rakhna aur us mein padhna sahi hai ya galat?

Quest code (396)

Assalamu alaikum

1 ) Hazrath Shadiyo me Video Banana kaisa hai aur Us Video me setting karke Songs gaane dalna kaisa hai

2 ) Shadiyo me photo nikalna kaisa hai

3) T-shirt pehenkar namaz padna kaisa hai jis t-shirt par kuch likha ho english me ya kuch naksh bane ho

4) Mobile me Quran sharief k application rakhna kaisa hai aur usme padna kaisa hai

JazakAllah khair

Posted in Ask ARC Mufti.