Q 419. Saudi Arab mein jumah kaise padhege kyuki wahan to Najdi Imam hote hai

Quest code (419)

Jo log Saudi Arab jaate hai unki jume ki namaz kaise hogi najdio ke piche to padna nahi hai

Posted in Ask ARC Mufti.