Q 435.Kisi ne apni biwi ko kaha ke aaj ke baad mere aur mere pariwar ki ejazat ke bagair tum ne agar ye kaam kiya to mahar jaiz nahi hoga lekin biwi ne wah kaam kar liya to kya us par talak wakie hoga agar hoga to kaun si?

Quest code (435)

Kisi ne apni biwi ko kaha ke aaj ke baad mere aur mere pariwar ki ejazat ke bagair tum ne agar ye kaam kiya to mahar jaiz nahi hoga lekin biwi ne wah kaam kar liya to kya us par talak wakie hoga agar hoga to kaun sa hoga tafsil se jawab farmai enayat hogi

Posted in Ask ARC Mufti.