Q 443. Kya gair muslim ko namaskar ya namaste kahna durust hai ya haath jodh sakte unke samne tazeem ki niyat se

Quest code (443)

Kya gair muslim ko namaskar ya namaste kahna durust hai ya haath jodh sakte unke samne tazeem ki niyat se

Posted in Ask ARC Mufti.