Q 464. Kya mobile phone main teen patti, spider etc tarah ke (gamble) Juwa ke game khel sakte hai?

Quest code (464)

Kya mobile phone main teen patti, spider etc tarah ke (gamble) Juwa ke game khel sakte hai?

Real main to (gamble) Juwa khelna haram bataya hai

Mobaile main kya ijazat hai?

Posted in Ask ARC Mufti.