Q 491. Tahajjud ki Namaz ka tareeqa kya hai?

Quest code (491)

Tahajjud ki namaaz ka tariqa kiya hai?

Aur iska waqt kiya hai?

Aur niyyat kaise bandhe?

Aur ye namaaz sabke saamne padni chahiye ya chup kar?

Andere mei pade ya phir light jalakar bhi pad sakte hai ?

Posted in Ask ARC Mufti.