Q 502. 1. Seven (7) Qabira Gunah kaun kaun se hai, Q.2. Moharram main Jo log savari aur dhol bhaje nikal te hai inka ye fail kaisa , 3. Moharram main Taziya nikalna kaisa?

Quest code (502)

 

Q.1. Seven (7) Qabira Gunah kaun kaun se hai

Q.2. Moharram main Jo log savari aur dhol bhaje nikal te hai inka ye fail kaisa

Q.3. Moharram main Taziya nikalna kaisa

Posted in Ask ARC Mufti.