Q 559. foda ya funsi ho aur usme se rutubat pani wagaira nikal raha ho aur pani itna hai ki behne ki salahiyat rakhta hai aur kapda wagaira me lag jaye to kya insan naapak ho jayega ?

Quest code (559)

Assalamu alaikum Hazrat

Agar kisi shaks ke foda ya funsi ho aur usme se rutubat pani wagaira nikal raha ho aur pani itna hai ki behne ki salahiyat rakhta hai aur kapda wagaira me lag jaye to kya insan naapak ho jayega ?

Posted in Ask ARC Mufti.