Q 609. Mazarat par phool daalna aur chadar chadhana kaisa hai…? Q. Ziyarat ka (Mazarat ka) tarika kaya hai…? Q. Kutta koi bartan me muh daal de to use Paak karne ka tarika kya hai?

Quest code (609)

Assalamu Alaikum…..!

Q. Mazarat par phool daalna aur chadar chadhana kaisa hai…?

Q. Ziyarat ka (Mazarat ka) tarika kaya hai…?

Q. Kutta koi bartan me muh daal de to use Paak karne ka tarika kya hai?

From:-Kutubuddin Shaikh
Murshidabad(West Bengal)

Posted in Ask ARC Mufti.