Q 607. Agar koi ye kahe ki tum Agle janam mein jaanwar the magar woh agle janam ke aqeede par imaan nahi rakhta to kya aisa kehna wala kafir hai?

Quest code (607)

Assalamu alaykum
Mera sawal hai 4 logo ke darmian guftagu chal rahi thi. Ek ne kaha doosre se aap aglay janam may janwar the kya. Us baat paar jub usko kaha gaya ke doosre janam ka tasawwur islam me nahi hai us ne kaha mujhe malum hai ki islam me iska koi tasawwur nahi aur main bhi doosre janam ko nahi Manta. Maine aise hi keh diya.
kya ye kufr hai? kya woh kehne wala kafir hai?

Posted in Ask ARC Mufti.