Q 618. Kafir ki definition kya hai?

Quest code (618)

Kafir ki definition kya hai???
Kyu ki MUSLIM sirf HINDU people Ko KAFIR samajhte hai jab ke woh log to MUSHRIK hai
Quran o HADEES ki Roshni main mujhe JAWAB inayat farmaye

Posted in Ask ARC Mufti.