Q 621. Huzoor par salam bhejna kaha se sabit hai aur laakho aur caroro salam kaha se sabit hai?

Quest code (621)

Assalamualaikum Hazrat…
Huzoor ﷺ par Salam bhejna kahan se sabit hai aur ye laakho salaam karoro Salam ye kahan se sabit modallal jawab ki darkhaast hai?
Bara e maherbaani hazrat jald az jald jawab dijiye.

Posted in Ask ARC Mufti.