Q 623. Agar koi aurat yatim ho aur koi rishtedaar na ho to Kya wo koi gair marham ke saath ya kisi group(doston/pehchanwalon) ke saath hajj ya umrah ja sakti hai?

Quest code (623)

Assalamu Alaikum
HAZRAT ek sawal hai?

Agar koi aurat yatim ho aur koi rishtedaar na ho to Kya wo koi gair marham ke saath ya kisi group(doston/pehchanwalon) ke saath hajj ya umrah ja sakti hai?

Baraye karam aap jald hi jawab inayat farmaye…

Muhammad Abdullah Qadri

Posted in Ask ARC Mufti.