Q 632. Agar aulad Maa Baap ki bohot ziyada nafarman ho yahan tak ki unki zindagi aur maut ki bhi koi parwa na kare to kiya baap aisi aulad ko apni property se puri tarah se bedakhal kar sakta hai kiya?

Quest code (632)

Sawal: Agar aulad Maa Baap ki bohot ziyada nafarman ho yahan tak ki unki zindagi aur maut ki bhi koi parwa na kare to kiya baap aisi aulad ko apni property se puri tarah se bedakhal kar sakta hai kiya?

Posted in Ask ARC Mufti.