Q 641. Wahabiyo se rishta Na rakhne ki sharie hasiyat kya hai aur kya Masjid me dakhil hone ki dua sikhna kiya farz e aain me se hai?

Quest code (641)

(First question 01)

Agar koi ye kahe ke shariat ka hukm hai ke wahabi se kisi bhi qism ka rishta mat rakho kya ye baat sahi hai agar ye baat galat hai to usne shariat ki taraf jhoot bandha kya ye kufr me se hai shariat ki tarhaf jhoot mansoob karna.

Second question 02

Masjid me dakhil hone ki dua sikhna kiya farz e aain me se hai?

Posted in Ask ARC Mufti.