Q 657. Kya Sunni ki namaz UAE(Dubai,Sharjah) ki masjido ke imaam ke pichhe hoti ya nahi. Agar nahi, to Namaz e jumah ka kia hukm hai. Kya hume namaz e juma ke bajaye Zuhar ki namaz tanha padhni hogi?

Quest code (657)

Salaam,
Kya hum Ahle Sunnat wal jamat ki namaz UAE(Dubai,Sharjah) ki masjido ke imaam ke pichhe hoti ya nahi. Agar nahi, to Namaz e jumah ka kia hukm hai. Kya hume namaz e juma ke bajaye Zuhar ki namaz  tanha padhni hogi.

Barahe karam Islah farmaye. Jazzakkallah.

Regards,
Taj Mohammed

Posted in Ask ARC Mufti.