Q 680. Ahle Sunnat wa jamat ke alaawa dusri jamate kaun se firqo mein shamil hai? Aur 10we aur 40 we ki kya haqeeqat hai? Aur Deeni masaail mein hukumat ki mudakhilat par ehtejaaj ke juloos mein bad-mazhabo ke saath shamil hona kaisa hai?

Quest code (680)

Asalaamu Alaykum,

(1) Mera sawaal ye hai Alhamdullilah jaise AHLE SUNNAT WA JAMAAT HAI,waise digar jamaatein kon kon se “FIRQO”Mein Shamil hai j

.Ya koi islamic kitaab ka hawala dein…Jazak ALLAH
(2) Kisi Momin ke inteqal ke baad Jo 10wa aur 40wa Kiya jata hai uski haqiqat QURAN our Hadees ki raoshni mein bataye.

(3) Jis tarha reservation ya shariyat mein mudakhilat na ki jaye aise rally ya morchey mein digar aqaiyed k log bhi Shamil hotey hain to Kiya in morcho mein in logo k intezaam mein khatir tawazo karna kaisa hai. Rahenumaiye Farmaiye Jazak ALLAH

Posted in Ask ARC Mufti.