Q 684. Devbandi ya Ahlehadees ki janaza ki namaz padh sakte hai ya mitti de sakte hai ya nahi?

Quest code (684)

Mai Nashik se Meraj ashrafi.

Devbandi ya Ahlehadees ki janaza ki namaz padh sakte hai ya mitti de sakte hai ya nahi?

Posted in Ask ARC Mufti.