Q 713 & 714. Bank se extra milne wali raqam kya interest (sood) hai aur interest ke paise se mobile lena kaisa hai?

Quest code (713)

Assalamualekum

حضرت انٹریس کہ پیسے سے موبائیل لینا کیسا ?

مزمل حسین اشرفی مالیگاؤں

Sawal:
Hazrat interest ke paise se mobile lena kaisa hai?

Muzammil Hussain Ashrafi – Malegaon

Quest code (714)

Sarkari bank se ju badkar paisa milata hai kya woh sood hai?
Plz rahnoomayi farmaye

Posted in Ask ARC Mufti.