Q 712. Milad un Nabi ka juloos nikaalna jaiz hai ya najaiz?

Quest code (712)

Ek dost bahas kar raha hai hamare Milad un Nabi ka julus manana haram hai bolta hai koi hadith batao
Plz rahnumayi farmaye

Posted in Ask ARC Mufti.