Q 755. Aaj ke daur main dajjal ki kya nishaniya hai?

Quest code (755)

Aaj ke daur main dajjal ki kya nishaniya hai?

Posted in Ask ARC Mufti.