Q 798. Kya qasam todne ke kaffaray ki tamam raqam kisi ek he miskeen ko di ja sakti hai?

Quest code (798)

From: Tayyaba Ashrafi-Karachi, Pakistan

Assalamualaikum,

Q: Kya qasam todne ke kaffaray ki tamam raqam kisi ek he miskeen ko di ja sakti hai?
JAZZAKALLA HU KHAIRA

Posted in Ask ARC Mufti.