Q 823. Shohar ne biwi se kaha ki tumhare paas itna sona hai jis par zakat dena Farz hai aur shariat ka masla ye hai ki agar tumhare paas zakat adaa karne ke liye paise na ho to apne zewar mein se thoda bech kar zakat adaa kar. Is par biwi ne kaha ki kis chutiye ne aisa kaha tumhe? In jumlo se uski biwi par kya hukm lagega?

Quest code (823)

As salamu Alaikum

Sawal :-
Kya farmate hai Ulema e Deen wa Muftiyane Sharah Mateen Maslae Zail ke talluq se ki ,

1 shohar apni biwi ko Zakat dene ki Talqeen Kar Raha tha Ki tum Malike Nisab ho Zakat do to Biwi ne kaha mein Kya kamati hu ki zakat du. Mere paas Raqam nahi hai to uske Shohar ne usse kaha ki “Shariyat ka masla ye hai ki agar zakat dene ki raqm Na ho to Sona Bech kar zakat de “Is per Biwi ne kaha kis Chutiye ne aysa bola.(Maaz Allah)

Us ki biwi par Kya hukm lagega?

Ager ye Alfaze kufriya hai to Kya uski biwi ko Tajdeede Iman ke saath saath Tajdeede Nikah aur Tajdeede Bait bhi karna Hoga.

Or Tajdeede Iman wa Nikah me Jaldi karni hai ya Araam se Us Biwi ke Walid ko ittela karke Baad me unke aane ke baad sare Mamle kiye jaye.

Rehnumayi Fermaye.

Posted in Ask ARC Mufti.