Q 839. Kya taweez pehenna Shirk aur bidat hai?

Quest code (839)

Wahabi Taaweez ke mutaliq se 1 hadees e paak bayan karte hai ki taweeez pehnna shirk hai. Aur uski daleel me ye bolte hai ki ye bidat hai aur hadees me hai ki har biddat gumrahi hai aur gumrahi jahanum me le jati hai Is hawale se MERI rehnumayi farmaen…. Shukria

Posted in Ask ARC Mufti.