Q 842. Kya kisi bade ya aala shaks ki tazeem o adab ke liye khade hona najaiz hai?

Quest code (842)

*Aaj Ki Hadees*
〰〰〰〰〰〰〰
🍁 Hazrat Anas Raziyallahu ‘anhu se riwaayat hai ke Sahaba ke nazdeek koi shakhs bhi Rasool Allah ﷺ se zyaada mehboob nahi tha. Iske bawajood wo Rasool Allah ﷺ ko dekh kar khade nahi hote the kyunke wo jaante the Aap ﷺ isko na pasand farmaate hain. (Tirmizi: 2754)
〰〰〰〰〰〰

👆 ISKO.EK WAHABI MAULANA NE BHEJA HAI , HADISH KA REF. Diya hai. Kiya aap is par koi Roshni dalenge

Sayed Mohammad Mustafa Ashrafi

Posted in Ask ARC Mufti.