Q 868. Shirk kya hai aur kitni qisme hai?

Quest code (868)

Salaam hazrat ek suwal hain

Shirk kise kehte hain aur is ki kitni kisme hain aur kon kon si?

Posted in Ask ARC Mufti.