Q 822. Rifayi silsile mein jo zikr karte hai jis mein neze aur talwaar aur sui se jism par waar karte hai kya woh sahih hai?

Quest code (822)

Assalamu Alaykum

Hazrat hamare yaha ek silsila he jo rifayi silsile ke name se mashhur he. Un me ek khel khela jata he jise wo log ratibe rifayi kehte he. Us khel me woh log talvar barchi se Apne jism ko zakhmi karte he. Aur Soye se Apni zaban muh Aur kaan me ched karte he. To is tarah Apne jism par zulm karna kesa. Aur ye khel jise ratibe rifayi kehte he us ki sharayi hesiyat kya he.Aur hanafi masalak Aur shafayi masalak me is ka kya hukm he. Hawala ke sath rehnumayi farmaiye..

From: Olamae Ahle Sunaat Bodeli – Dist: chota udaipur
Gujrat India

Posted in Ask ARC Mufti.