Q 991. Kya baligh ladka bagair Sunnat ( dadi ) ke azaan aur aqamat bol sakta hai? 2) Kya mic ke echo me namaz ho jayegi?

Quest code (991)

Sawal

1) Kya baligh ladka bagair Sunnat ( dadi ) ke azaan aur aqamat bol sakta hai?

2) Kya mic ke echo me namaz ho jayegi?

Posted in Ask ARC Mufti.