Q 1722. Hazrat kya naqli palke (Eye Lashes) lagana jaiz hai shauher ke liye sirf apne kamre ki hadd tak?

Quest code (1722)

Asalaamu alaikum

Hazrat kya naqli palke (Eye Lashes) lagana jaiz hai shauher ke liye sirf apne kamre ki hadd tak?

Posted in Ask ARC Mufti.