Q 2285. Dadhee aur sir key Baal ko kala kar sakte hai ya nahi?


Quest code (2285)

Dadhee aur sir key Baal ko kala kar sakte hai ya nahi? Agar jaiz ho to iska islami tariqa Kya hai?

Posted in Ask ARC Mufti.