Q 267. taweez pehanna kaisa hai Islam me aur iska sharayi hukm kya hai?  

Quest code  (267)

Mera ye sawal hai ki taweez pehanna kaisa hai Islam me aur iska sharayi hukm kya hai?

Posted in Ask ARC Mufti.