Q 268. Baaz log kahte hai maiek par namaaz nahi hoti aur kuchh logo se suna hai ki Aala hazrat ne maiek par namaaz ka fatwa bhi diya hai” to ye baat kahan tak sahi hai

Quest code (268)

Assalaamu alaykum

Wa rahmatullahi wa barakatuh

Hazrat mera suwaal ye hai ki,

“Baaz log kahte hai maiek par namaaz nahi hoti aur kuchh logo se suna hai ki Aala hazrat ne maiek par namaaz ka fatwa bhi diya hai” to ye baat kahan tak sahi hai

Zara rahnumai farmaye

Assalaamu alaykum

Posted in Ask ARC Mufti.