Q 371. Agar koi Imam Sunniyo ki kisi tehreek ka boycot karne kahe to kya aise imam ke peeche namaz hogi?

Quest code (371)

Salam…

Ek imam sahab jumua ki taqrir me sunniyo ki ek tahreek  ke bare me kahte he is tahrik ka boycot karo ye acchi nhi he ….JO IMAME MASJID ESI BAAT KAHE AYA USKE PICHE NAMA HOGI YA NHI JAWAB INAYAT FRMAYE…

Posted in Ask ARC Mufti.