Q 514. Koi Muslim Student Aise Jagah Padhai Kar Raha hain ke Wahan Aas Paas Qareeb 12 Km Tak Koi Masjid Nahi Hain To Uske Liye Jume Ki Namaz Ke Liye Kya Hukm Hain?

Quest code (514)

ASSALAMU ALAIKUM

Hazrat Agar Koi Muslim Student Aise Jagah Padhai Kar Raha hain ke Wahan Aas Paas Qareeb 12 Km Tak Koi Masjid Nahi Hain To Uske Liye Jume Ki Namaz Ke Liye Kya Hukm Hain .

Shukria

Posted in Ask ARC Mufti.