Q 600. Short Salam aur English ya roman mein salam likhna kaisa hai?

Quest code (600)

A/w aaj kal aise salaam likh kar send karne ka chalan ziyada ho gaya hai …to aap se guzarish aap mujhe batay-n kiya aisa (a/w) salaam likhna kaisa hai aur english me mukammal salaam kaisa hai ..yani alafaze arbiya ka istemal angrezi talaffuz me karna kaisa hai ………shukriya

Posted in Ask ARC Mufti.