Q 645. Kya Sunnat par Amal na karna Gunah hai?

Quest code (645)

Assalamu alaikum …

Sawal- Kya Sunnat par Amal na karna Gunah hai?

Posted in Ask ARC Mufti.