Q 690. Agar koi ye kahe kisi baat pe ki “Allah Ta’ala Ko Koi Dekh Kar Nahi Aata Aqal Se Panchanta Hai” Aisa Kahna Kya Jaiz Hai ?

Quest code (690)

Agar koi ye kahe kisi baat pe ki “Allah Ta’ala Ko Koi Dekh Kar Nahi Aata Aqal Se Panchanta Hai”

Aisa Kahna Kya Jaiz Hai ??
Aur Kahne Wala Kaisa Hai

Posted in Ask ARC Mufti.