Q 693. Kya qabristan me tabrruk khana jaiz he?

Quest code (693)

Assalamu alykum

Hazrat me India se Hafiz Vasif Karim Chishti

Sawal~kya qabristan me tabrruk khana jaiz he?
Barae meherbani quran hadis ki roshni me jawab inayat farmae

Posted in Ask ARC Mufti.