Q 746. Hame Kisi bhi peer ka Mureed kyu hona chahiye ? Aur kya ye har insan ko lazmi hai?

Quest code (746)

Hame Kisi bhi peer ka Mureed kyu hona chahiye ?

Aur kya ye har insan ko lazmi hai?

Posted in Ask ARC Mufti.