Q 814. Ya Rasulallah kehna jaiz hai ya najaiz?

Quest code (814)

Ya Rasul allah kahna jaiz nahi ye ek shakh ne mujhe kaha. Plz is par kuch daleel di jiye maherbani hogi take me use jawab de saku

Posted in Ask ARC Mufti.