Q 1215. Digar firqon ke Imam ke piche namaz kyu nahi padhni chahiye

Quest code (1215)

Assalamu alaikum

Digar firqon ke Imam ke piche namaz kyu nahi padhni chahiye

Hazrat Tafseel ke sath jawab inayat farmaye

Posted in Ask ARC Mufti.